Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME

Per què utilitzem les vostres dades personals?

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les finalitats següents:

  • Enviament d’informació comercial sobre l’oferta formativa de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i altres comunicacions del vostre interès, tan en paper com per mitjans electrònics.
  • Gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme com a institució, tan en paper com per mitjans electrònics.
  • Gestionar la matrícula i els expedients acadèmics dels alumnes, i qualsevol aspecte relacionat amb els estudis i la mobilitat dels alumnes. La gestió de la matrícula significa la realització de totes les gestions administratives que siguin necessàries amb aquesta finalitat.
  • Gestionar la relació comercial entre la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i les empreses o professionals que fan us dels serveis oferts a través del Parc de l’Emprenedoria.
  • Dur a terme anàlisis estadístiques.


No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment administratiu o judicial.


El responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és la

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme

Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1

08302 Mataró

Telèfon: 93 169 65 01

Horari d’oficina: de dilluns a divendres de 09:00 a 18:00


El delegat de protecció de dades

És la persona designada per protegir les vostres dades personals a la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. Sempre podreu contactar-hi per qüestions relacionades amb la privacitat de les vostres dades a la següent adreça rgpd@tecnocampus.cat; o escrivint a «DPD - Protecció de dades», a Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró.


Cessió de dades

No cedirem les vostres dades personals a tercers, amb l’excepció que estiguem obligats per llei, que les haguem de cedir a d’altres administracions per a l’exercici de les competències pròpies, o perquè així ho haguéssiu autoritzat prèviament.


Quant de temps conservem les dades?

Mantindrem les vostres dades personals durant els terminis de prescripció legal, llevat les dades corresponents als expedients acadèmics que es mantindran indefinidament. Una vegada que hagin transcorregut aquests terminis de prescripció legal, destruirem les vostres dades utilitzant mètodes segurs.


Quins són els vostres drets?

  • Accés o rectificació: per consultar i/o sol·licitar la modificació de les vostres dades personals.
  • Supressió: per sol·licitar l'eliminació de les vostres dades personals.
  • Oposició o limitació: per sol·licitar que no es tractin o que se n’estableixi una limitació en el tractament.
  • Portabilitat: per sol·licitar la transmissió de les vostres dades personals a un tercer que ens hagi autoritzat.


Per a més informació, us podeu adreçar a les nostres oficines o podeu posar-vos en contacte a través de l’adreça de correu electrònic rgpd@tecnocampus.cat.